Menu luk

Ansættelseskontrakten

Du skal være opmærksom på, hvad der står i din ansættelseskontrakt – få altid vores juridiske eksperter til at gennemgå kontrakten, inden du skriver under.

Har din kommende arbejdsgiver indgået overenskomst med Finansforbundet, er du sikret en række rettigheder, som vil være grundlaget for din ansættelseskontrakt. Det gælder bl.a. retten til den 6. ferieuge, fuld løn under barsel og op til fem dages fravær ved barn syg. Der er derfor kun få forhold, du selv skal forhandle på plads.

Er du eller skal du ansættes på en individuel kontrakt hos en arbejdsgiver, der har indgået overenskomst med Finansforbundet, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke er dækket af overenskomstens vilkår, da de skal aftales specifikt i din ansættelseskontrakt.

Er din kommende arbejdsgiver ikke dækket af en overenskomst, skal du være særligt opmærksom. I det tilfælde er det nemlig kun det, du aftaler i din kontrakt, samt de grundlæggende rettigheder i ferieloven og funktionærloven (hvis du ellers er funktionær), som gælder.

Det, du forhandler dig til, skal altid fremgå af din kontrakt, også selv om du er omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Nyt finansjob? Eller ændring i eksisterende vilkår? Vi tjekker din kontrakt!

32 66 13 30

Står du med et nyt finansjob på hånden? Og vil du gerne have tjekket ansættelseskontrakten, inden du skriver under?

Så kan vores eksperter hjælpe dig – vi tjekker den inden for 24 timer.

Send mail til raadgivning@finansforbundet.dk 

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Barn syg

Antallet af dage, du må blive hjemme med fuld løn, og om det er den/de første sygedage, eller om det er når som helst under barnets sygdom

Udgangspunktet i dansk ret er, at du ikke har ret til fravær, - hverken med eller uden løn -, når du har barn syg.

Barsel

Der skal stå, om du har ret til fuld løn under barslen og hvor længe.

Ifølge Funktionærloven har:

 • Mor har ret til at holde fri med halv løn i fire uger før den forventede fødsel og i 14 uger efter fødslen.
 • Far har ret til at holde fri med dagpenge i to uger i forbindelse med fødslen. Far ikke har nogen ret til løn. 

Barselsregler for finansansatte

Kunde- eller konkurrenceklausul

Det skal stå i kontrakten, hvis du er omfattet af en kunde- eller konkurrenceklausul.

Det er ikke en fordel for dig at være omfattet af en klausul – heller ikke selvom den kun er gyldig, hvis du får en kompensation. Du bør derfor forsøge at få din arbejdsgiver til at fjerne klausulen eller begrænse den så vidt muligt.

Læs om mere om klausuler 

Oplysningspligt om sygdom

Hvis du lider af en sygdom, der kan have betydning for din evne til at udføre jobbet, har du pligt til at oplyse om det, inden du bliver ansat i et nyt job.

Læs mere her 

Rejseaktivitet

Det skal fremgå, hvor meget rejseaktivitet du skal forvente, og hvordan dine rejseudgifter og din eventuelle overtid honoreres.

Sygdom

Det skal fremgå, om du har krav på løn under sygdom, hvis du ikke er omfattet af funktionærloven.

Er du omfattet af Funktionærloven, har du ret til løn under sygdom

Særlige hverv og bijobs

Hvis du må have særlige hverv eller bijobs, skal det stå i ansættelseskontrakten. Det skal også fremgå, hvilken procedure der er for, at du kan få godkendt bijobs.

Tavshedspligt

Omfanget af tavshedspligt skal fremgå.

Der vil typisk stå, at du ikke må viderebringe eller benytte viden om virksomheden, som du har fået under din ansættelse.

Uddannelse

Det skal stå i kontrakten, hvis du har aftalt, at du kan få fri med eller uden løn til kursusaktivitet/efteruddannelse, og om din arbejdsgiver betaler udgifterne.

Øvrige goder

Fri bil, fri telefon, aftale om hjemmearbejde, sundhedssikring eller andet bør fremgå af kontrakten. Du bliver beskattet efter de gældende regler. 

Hvad er obligatorisk i ansættelseskontrakten?

Der er en del forhold, der er standard i en ansættelseskontrakt, og som altid skal fremgå. Det drejer sig om: 

 • Arbejdsgiver: Din arbejdsgivers navn, adresse og oplysninger om arbejdsstedets adresse.

 • Stillingsbeskrivelse: Hvad du er ansat til – dvs. titel, stilling eller beskrivelse af jobbet.

 • Start og slutdato: ​Hvornår du starter i jobbet. Hvis du er ansat på en tidsbestemt kontakt, skal slutdatoen også fremgå.

 • Ferie, feriefridage og omsorgsdage: Du har ret til at holde fem ugers ferie om året. Det skal fremgå, hvis du også har ret til feriefridage (den "6. ferieuge") og omsorgsdage.

 • Ferietillæg: Procentsatsen for dit ferietillæg. Du har i Ferieloven ret til et ferietillæg på én procent af den løn, du har optjent i sidste ferieår. Det skal fremgå af kontrakten, hvis du har ret til et højere ferietillæg.

 • Opsigelse og prøvetid: Opsigelsesvarslerne for både dig og arbejdsgiver skal fremgå – hvis de ikke er oplyst, skal der i stedet være en henvisning til de gældende regler. Det skal fremgå tydeligt, hvis du har en prøvetid.

 • Løn: Din løn, udbetalingstidspunkt og hvornår du får mulighed for at genforhandle den.

 • Pension: Din ret til pension, og hvad både du og din arbejdsgiver betaler i pensionsbidrag.

 • Arbejdstid: Din ugentlige arbejdstid er ofte på 37 timer om ugen uden frokost. Du kan dog også aftale, at frokost indgår i arbejdstiden.

 • Overarbejde: Om din arbejdsgiver kompenserer overarbejde med løn efter en bestemt sats, eller at du har ret til at afspadsere.

 • Overenskomst eller andre aftaler: Det skal fremgå af kontrakten, hvis ansættelsesforholdet er dækket af en overenskomst eller andre aftaler.

Har du underskrevet – og fortrudt?

Når du accepterer et nyt job, indgår du en bindende aftale. Det betyder, at du i princippet skal møde op første dag, sige op med det varsel, der står i kontrakten, og arbejde i dit opsigelsesvarsel.

Gør du ikke det, kan din arbejdsgiver kræve, at du betaler en halv månedsløn plus rekrutteringsudgifter fra din ansættelse. Der sker dog typisk det, at arbejdsgiveren annullerer ansættelsen og viser forståelse.

Hvis du vil forsøge at undgå den situation, anbefaler vi, at du:

 • Hurtigst muligt kontakter din arbejdsgiver for at få aftalen annulleret.
 • Anerkende den kedelige situation
 • Har en troværdig og konkret forklaring på dit fravalg
 • Er forberedt på, hvordan du tackler den fravalgte arbejdsgivers mulige overbud til dig.