Menu luk

Husk at tage stilling til din overenskomst senest 31. marts kl. 14 - Du stemmer her.

Ansættelses­kontrakten

Vær opmærksom på, hvad der står i din ansættelseskontrakt – få altid vores juridiske konsulenter til at gennemgå kontrakten, inden du skriver under.

Står du med en ny ansættelseskontrakt i hånden?

Så er det bedste, du kan gøre at få vores juridiske konsulenter til at gennemgå den, inden du skriver under. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt inden for 24 timer - send den til  raadgivning@finansforbundet.dk.

Hvad skal du være opmærksom på i din ansættelseskontrakt?

Det er vigtigt, at du sender din ansættelseskontrakt til vores konsulenter, så vi kan tjekke den igennem, inden du skriver under. Du bør dog også selv læse kontrakten igennem, så du kan se, om der står det, I har aftalt , og så du kender de forhold, du kommer til at arbejde under.

Dit kontraktforhold afgør, hvad du skal forholde dig til:

 • Din arbejdsgiver har indgået overenskomst med Finansforbundet: De fleste af dine rettigheder er aftalt på forhånd via overenskomsten, men vær opmærksom på det, du selv kan forhandle, fx løn og opsigelsesvarsel.
 • Du bliver ansat på en individuel kontrakt efter overenskomst med Finansforbundet: Er du ansat på en individuel kontrakt, skal du forhandle alle dine vilkår, da du som udgangspunkt ikke er omfattet af vilkårene i overenskomsten.
 • Din arbejdsgiver er dækket af en overenskomst, men ikke en overenskomst med Finansforbundet: Mange af dine vilkår vil være dækket af overenskomsten, men hvor mange og hvilke afhænger af overenskomsten.
 • Din arbejdsgiver er ikke dækket af en overenskomst: Er du ansat uden en overenskomst, skal du forhandle alle dine vilkår, og kun det der fremgår af kontrakten, gælder for dig.

Det skal du vide, hvis...

Din arbejdsgiver har indgået overenskomst med Finansforbundet

Har din kommende arbejdsgiver indgået overenskomst med Finansforbundet, er der kun få forhold, du selv skal forhandle på plads. Overenskomsten sikrer dig nemlig en række rettigheder, som udgør grundlaget for din ansættelseskontrakt.

Det gælder blandt andet:

 • Retten til fem overenskomstbestemte feriedage
 • Fuld løn under barsel
 • Fem omsorgsdage
 • Forhøjet ferietillæg
 • Sundheds- of tandforsikring
 • Op til fem dages fravær ved barn syg

Du kan læse mere om dine rettigheder i den overenskomst, du er omfattet af.

Der er dog nogle ting, du selv kan forhandle frem til, fx løn. Og det, du selv forhandler dig til, skal altid fremgå af din kontrakt, også selv om du er omfattet af overenskomsten mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Send altid din ansættelseskontrakt til vores juridiske konsulenter, så vi kan læse den igennem, inden du skriver under.

Din arbejdsgiver ansætter dig på en individuel kontrakt

Er du ansat, eller skal du ansættes, på en individuel kontrakt hos en arbejdsgiver, der har indgået overenskomst med Finansforbundet, skal du være opmærksom på dette: Du er som udgangspunkt ikke dækket af overenskomstens vilkår, da de skal aftales specifikt i din ansættelseskontrakt.

Send altid din ansættelseskontrakt til vores juridiske konsulenter, så vi kan læse den igennem, inden du skriver under.

Din arbejdsgiver er ikke dækket af en overenskomst

Er din kommende arbejdsgiver ikke dækket af en overenskomst, skal du være særligt opmærksom. I så fald er det nemlig kun det aftalte indhold i din kontrakt, samt de grundlæggende rettigheder i ferieloven og funktionærloven (hvis du ellers er funktionær), som gælder.

Det, du forhandler dig til, skal altid fremgå af din kontrakt. Send altid kontrakten til vores juridiske konsulenter, så vi kan læse den igennem, inden du skriver under.

De vigtigste kontraktforhold

Kunde- eller konkurrenceklausul (for alle uanset kontraktforhold)

Det skal stå i kontrakten, hvis du er omfattet af en kunde- eller konkurrenceklausul.

Det er ikke en fordel for dig at være omfattet af en klausul – heller ikke selvom den kun er gyldig, hvis du får en kompensation. Du bør derfor forsøge at få din arbejdsgiver til at fjerne klausulen eller begrænse den så vidt muligt.

Læs om mere om klausuler

Oplysningspligt om sygdom (for alle uanset kontraktforhold)

Hvis du lider af en sygdom, der kan have betydning for din evne til at udføre jobbet, har du pligt til at oplyse om det, inden du bliver ansat i et nyt job.

Læs mere her

Rejseaktivitet (for alle uanset kontraktforhold)

Det skal fremgå, hvor meget rejseaktivitet du skal forvente, og hvordan dine rejseudgifter og din eventuelle overtid honoreres.

Særlige hverv og bijobs (for alle uanset kontraktforhold)

Hvis du må have særlige hverv eller bijobs, skal det stå i ansættelseskontrakten. Det skal også fremgå, hvilken procedure der er for, at du kan få godkendt bijobs.

Tavshedspligt (for alle uanset kontraktforhold)

Omfanget af tavshedspligt skal fremgå.

Der vil typisk stå, at du ikke må viderebringe eller benytte viden om virksomheden, som du har fået under din ansættelse.

Uddannelse (for alle uanset kontraktforhold)

Det skal stå i kontrakten, hvis du har aftalt, at du kan få fri med eller uden løn til kursusaktivitet/efteruddannelse, og om din arbejdsgiver betaler udgifterne.

Øvrige goder (for alle uanset kontraktforhold)

Fri bil, fri telefon, aftale om hjemmearbejde, sundhedssikring eller andet bør fremgå af kontrakten. Du bliver beskattet efter de gældende regler. 

Barn syg (for dig på individuel kontrakt eller uden overenskomst)

Du skal være opmærksom på antallet af dage, du må blive hjemme med fuld løn – og om det er den/de første sygedage, eller om det er når som helst under barnets sygdom.

Udgangspunktet i dansk ret er, at du ikke har ret til fravær – hverken med eller uden løn – når du har barn syg.

Hvis du er omfattet af Standardoverenskomsten, kan du læse dine rettigheder der.

Barsel (for dig på individuel kontrakt eller uden overenskomst)

Der skal stå, om du har ret til fuld løn under barslen og hvor længe.

Ifølge Funktionærloven har:

 • Mor ret til at holde fri med halv løn i fire uger før den forventede fødsel og i 14 uger efter fødslen.
 • Far ret til at holde fri med dagpenge i to uger i forbindelse med fødslen. Far har ikke nogen ret til løn. 

Barselsregler for finansansatte

Sygdom (for dig på individuel kontrakt eller uden overenskomst)

Det skal fremgå, om du har krav på løn under sygdom, hvis du ikke er omfattet af funktionærloven.

Er du omfattet af Funktionærloven, har du ret til løn under sygdom.

Obligatorisk i enhver ansættelseskontrakt (for alle)

De er 11 obligatoriske forhold, der er standard i en ansættelseskontrakt, og som altid skal fremgå. Det drejer sig helt konkret om:  

 • Arbejdsgiver: Din arbejdsgivers navn, adresse og oplysninger om arbejdsstedets adresse.

 • Stillingsbeskrivelse: Hvad du er ansat til – dvs. titel, stilling eller beskrivelse af jobbet.

 • Start og slutdato: ​Hvornår du starter i jobbet. Hvis du er ansat på en tidsbestemt kontakt, skal slutdatoen også fremgå.

 • Ferie, feriefridage og omsorgsdage: Du har ret til at holde fem ugers ferie om året. Det skal fremgå, hvis du også har ret til feriefridage (den "6. ferieuge") og omsorgsdage.

 • Ferietillæg: Procentsatsen for dit ferietillæg. Du har i Ferieloven ret til et ferietillæg på én procent af den løn, du har optjent i sidste ferieår. Det skal fremgå af kontrakten, hvis du har ret til et højere ferietillæg.

 • Opsigelse og prøvetid: Opsigelsesvarslerne for både dig og arbejdsgiver skal fremgå – hvis de ikke er oplyst, skal der i stedet være en henvisning til de gældende regler. Det skal fremgå tydeligt, hvis du har en prøvetid.

 • Løn: Din løn, udbetalingstidspunkt og hvornår du får mulighed for at genforhandle den. 

 • Pension: Din ret til pension, og hvad både du og din arbejdsgiver betaler i pensionsbidrag.

 • Arbejdstid: Din ugentlige arbejdstid er ofte på 37 timer om ugen uden frokost. Du kan dog også aftale, at frokost indgår i arbejdstiden.

 • Overarbejde: Om din arbejdsgiver kompenserer overarbejde med løn efter en bestemt sats, eller at du har ret til at afspadsere.

 • Overenskomst eller andre aftaler: Det skal fremgå af kontrakten, hvis ansættelsesforholdet er dækket af en overenskomst eller andre aftaler.

Har du underskrevet – og fortrudt?

Når du accepterer et nyt job, indgår du en bindende aftale. Det betyder, at du i princippet skal møde op første dag, sige op med det varsel, der står i kontrakten, og arbejde i dit opsigelsesvarsel.

Gør du ikke det, kan din arbejdsgiver kræve, at du betaler en halv månedsløn plus rekrutteringsudgifter fra din ansættelse. Der sker dog typisk det, at arbejdsgiveren annullerer ansættelsen og viser forståelse.

Hvis du vil forsøge at undgå den situation, anbefaler vi, at du:

 • Hurtigst muligt kontakter din arbejdsgiver for at få aftalen annulleret.
 • Anerkende den kedelige situation
 • Har en troværdig og konkret forklaring på dit fravalg
 • Er forberedt på, hvordan du tackler den fravalgte arbejdsgivers mulige overbud til dig.