Menu luk

Husk at tage stilling til din overenskomst senest 31. marts kl. 14 - Du stemmer her.

Ny løn og arbejdstid

Den 1. juli 2021 vil mange flere medlemmer overgå til en ny form for jobløn, og nogle vil opleve andre ændringer i deres nuværende lønvilkår. Som tillidsrepræsentant vil du nok opleve, at dine medlemmer vil spørge dig om, hvordan det berører dem. Vi har samlet vigtig og relevant viden her på siden, der klæder dig på til at svare på medlemmernes spørgsmål.

Mand med iPad

Tre ændringer i OK 2020

1

En ny form for jobløn, som er betinget af, at man selvstændigt kan tilrettelægge sit arbejde. Samtidig sænkes grænsen, for hvornår man kan komme på jobløn, til 53.000 kroner om måneden

2

Overarbejde afskaffes, så alle medarbejdere, der ikke er på jobløn, har 6 ugers ferie og 1:1 betaling for merarbejde

3

Det anciennitetsbaserede lønsystem afskaffes og der indføres lokale lønpuljer, der giver medarbejdere mulighed for individuel lønstigning.

Medarbejdere, der vil opleve nedgang i lønnen i forbindelse med ændringerne, kompenseres med et fast månedligt tillæg til månedslønnen. Ændringerne træder i kraft for allerede ansatte på Standardoverenskomsten fra. 1. juli 2021.

Registrer din tid

  1. Overgangstillæg beregnes af din samlede arbejdstid de seneste to år
  2. Overgår du til jobløn, så berettiger det til overgangstillæg
  3. Overgår du fra overarbejde til merarbejde, så berettiger det til overgangstillæg
  4. Du skal registrere dit overarbejde og dit merarbejde

Registrer korrekt: fx skal merarbejde ikke registreres som flekstid eller omvendt.

Læs mere om baggrunden for ændringerne her

Baggrunden for ændringer i Standardoverenskomsten

Forbered dig til lønsamtalen

Man kan forberede sig til lønsamtalen med Finansforbundets lønberegner. Her kan man se lønniveauet for profiler, der ligner en selv.

Prøv lønberegneren her
Job samtale

Kontakt os

32 96 46 00

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål? Så ring til Forhandling i Finansforbundet.