Menu luk

Husk at tage stilling til din overenskomst senest 31. marts kl. 14 - Du stemmer her.

Se, hvilken løn studerende har ret til

Bliv klogere på de særlige vilkår, der gælder for studerende, der er ansat på standardoverenskomsten (STOKen).

Hvis du er ansat under Finansforbundets overenskomst (STOK'en)

Er du ansat under vores overenskomst, STOK’en, er du omfattet af STOK’ens regler om minimumsløn og du har også ret til den årlige lønstigning:

           
  Månedsløn Timeløn

Omsorgsdage

Pensionsbidrag Stigning/med puljer 
Fra 1. april 2020 25.000 kr. 155,93 1,92 pct. 11,0 pct. 2 pct.
Fra 1. juli 2020 25.000 kr. 155,93  1,92 pct. 11,25 pct. 2 pct.
Fra 1. juli 2021 25.000 kr. 155,93  1,92 pct. 11,50 pct. 2 pct. / 1,2 pct.
Fra 2. juli 2022 25.000 kr.  159,04  1,92 pct. 11,65 pct. 2 pct. / 1,0 pct.

Ansættes man fx 1. august 2020 på minimumslønnen, så skal den aftalte løn stige med mindst 2 pct. 1. juli 2021. Medmindre der lokalt er aftalt at anvende puljer i virksomheden – i så fald skal stigningen være mindst 1,2 pct. (højere hvis der er anvendt mindre end 0,8 pct. på puljer). 

Da der er tale om en minimumsløn, er der mulighed for individuelt, at aftale en bedre løn.

Hvis du er ansat uden for Finansforbundets overenskomst

Hvilken løn du har ret til kommen an på dit ansættelsessted. Hvis du er ansat under en overenskomst, vil der typisk være et lønskema, som vil indplacere dig på et lønniveau.

Er du derimod ansat uden for overenskomst vil lønnen være op til individuel forhandling. Der er ingen lovregulering ift. lønniveau i dansk lovgivning og der dermed op til forhandling hvilken løn du skal have. Det samme gælder for eventuel pension og andre personalegoder.   

Øvrige ansættelsesvilkår for studerende ansat på STOKen

Hvis du er studerende med studiekort fra en videregående uddannelse og du ansættes i en finansiel virksomhed, som deltidsbeskæftigede med en arbejdstid på 8 timer ugentlig respektive 34,7 timer månedlig eller mere, så kan der lokalt være aftalt særlige regler for så vidt angår følgende vilkår:

 • § 77 om udviklingsplan
 • § 80 om ret til fuld løn under fravær på grund af graviditet, beskyttelse mod afskedigelse m.m.
 • § 81 om ret til orlov ved adoption
 • § 83, stk. 5, om ret til orlov efter § 26 i barselsloven om alvorligt syge børn
 • § 83, stk. 6, om ret til orlov efter § 42 i lov om sociale service – handicappet barn
 • § 84 orlov til pasning af nærtstående
 • Pensionsprotokollatet
 • § 79. I stedet for retten til at afholde omsorgsdage gælder følgende. Hovedreglen er, at omsorgsdagene udbetales efter bestemmelserne
 • § 47, stk. 3. Arbejdstiden aftales mellem den studerende og arbejdsgiveren under hensyntagen til studiet
 • § 3, stk. 1 om erstatningsfrihed
 • § 41 idet lønnen betales bagud

Placering af din arbejdstid aftales under hensyn til studiet. Arbejdstiden kan variere og der betales tillæg efter STOK’ens § 9, stk. 4, hvis din arbejdstid på virksomhedens foranledning placeres på særlige tidspunkter.

Som studerende er du ikke omfattet af pkt. 5, Fratrædelsesvilkår i STOK’ens Afbødeforanstaltninger.

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål til dine vilkår, så skal du kontakte din tillidsmand eller Finansforbundet.

Særlige regler for Studerende, ansat på en af Finansforbundets virksomhedsoverenskomster (VOKer)

Hvis du er ansat på en af Finansforbundets virksomhedsoverenskomster (VOKer) finder du dine løn- og ansættelsesvilkår i VOK’en.

Typisk minder de ret meget om STOK’ens vilkår for studerende, men det er en rigtig god ide, at du kontakter din tillidsmand eller Finansforbundet, så du kan få mere vide om dine vilkår og muligheder som studerende.